در اين مطلب از سايت کلبه (www.hovel.ir)  تعداد 12 عکس از کوروش جوان قرار داديم. اين مجموعه عکسها را از صفحه کوروش جوان برداشتيم اما بيشترشان سلفي خود بازيگران هستند و نقش کوروش جوان اينجا چه بود را ما نميدانيم...
کلبه (Hovel) منبع : کلبه (Hovel) |سلفي هاي بازيگران معروف با مونوپاد کوروش جوان! + تصاوير
برچسب ها : کوروش ,کوروش جوان